HELSENORGE

Behandlinger

ADHD hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeA
ADHD hos voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneA
Angst hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeA
Angstlidelser - fobiske og panikkangst hos barnhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-hos-barnAngstlidelser - fobiske og panikkangst hos barnA
Angstlidelser - fobiske og panikkangst hos voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-hos-voksneAngstlidelser - fobiske og panikkangst hos voksneA
Angstlidelser hos voksne - generaliserthttps://betaniensykehus.no/behandlinger/angstlidelser-hos-voksne-generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertA
Asperger syndrom hos barnhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnA
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeA
Autisme hos barnhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/autisme-hos-barnAutisme hos barnA
Barn utsatt for rusmidler i fosterlivethttps://betaniensykehus.no/behandlinger/barn-utsatt-for-rusmidler-i-fosterlivetBarn utsatt for rusmidler i fosterlivetB
Bipolar lidelse barnhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/bipolar-lidelse-barnBipolar lidelse barnB
Bipolar lidelse medikamentell behandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandlingBipolar lidelse medikamentell behandlingB
Bipolar lidelse psykologisk behandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandlingBipolar lidelse psykologisk behandlingB
Bipolar lidelse voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/bipolar-lidelse-voksneBipolar lidelse voksneB
Blodprøvehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveB
Borderline - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelsehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/borderline-emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelseBorderline - emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelseB
Brukerstyrt plasshttps://betaniensykehus.no/behandlinger/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
CThttps://betaniensykehus.no/behandlinger/ctCTC
CT av brysthulen (thorax)https://betaniensykehus.no/behandlinger/ct-av-brysthulen-thoraxCT av brysthulen (thorax)C
CT av bukhulen (abdomen)https://betaniensykehus.no/behandlinger/ct-av-bukhulen-abdomenCT av bukhulen (abdomen)C
CT av hodet (caput)https://betaniensykehus.no/behandlinger/ct-av-hodet-caputCT av hodet (caput)C
CT av nyrer og urinveierhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinveierCT av nyrer og urinveierC
Depresjon - medikamentell behandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/depresjon-medikamentell-behandlingDepresjon - medikamentell behandlingD
Depresjon hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeD
Depresjon hos voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/depresjon-hos-voksneDepresjon hos voksneD
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-voksneDialektisk atferdsterapi (DBT) for voksneD
Døgnbehandling psykiatrihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/dognbehandling-psykiatriDøgnbehandling psykiatriD
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-voksneEksponering med responsprevensjon (ERP) hos voksneE
FACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)https://betaniensykehus.no/behandlinger/fact-fleksibel-aktiv-oppsokende-behandlingFACT (fleksibel aktiv oppsøkende behandling)F
Familieterapihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/familieterapiFamilieterapiF
Fjerning av føflekkhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekkFjerning av føflekkF
Fjerning av galleblærehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-galleblereFjerning av galleblæreF
Fjerning av livmor ved vaginal operasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmor-ved-vaginal-operasjonFjerning av livmor ved vaginal operasjonF
Fjerning av livmor ved åpen bukopersasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmor-ved-apen-bukopersasjonFjerning av livmor ved åpen bukopersasjonF
Fjerning av livmoren vaginalt assistert ved kikkhullsoperasjon i bukenhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmoren-vaginalt-assistert-ved-kikkhullsoperasjon-i-bukenFjerning av livmoren vaginalt assistert ved kikkhullsoperasjon i bukenF
Fjerning av slimhinnen i livmoren ved hysteroskopihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/fjerning-av-slimhinnen-i-livmoren-ved-hysteroskopiFjerning av slimhinnen i livmoren ved hysteroskopiF
Flerfamilegruppe med undervisnings- og samtaletilbudhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/flerfamilegruppe-med-undervisnings-og-samtaletilbudFlerfamilegruppe med undervisnings- og samtaletilbudF
Framfall av livmor - operasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/framfall-av-livmor-operasjonFramfall av livmor - operasjonF
Framfall av skjede/livmorhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmorFramfall av skjede/livmorF
Gynekologisk undersøkelsehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelseGynekologisk undersøkelseG
Hemoroiderhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/hemoroiderHemoroiderH
Hemoroider operasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/hemoroider-operasjonHemoroider operasjonH
Hemoroider strikkbehandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/hemoroider-strikkbehandlingHemoroider strikkbehandlingH
Hysteroskopi ved barnløshethttps://betaniensykehus.no/behandlinger/hysteroskopi-ved-barnloshetHysteroskopi ved barnløshetH
Individuell jobbstøttehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/individuell-jobbstotteIndividuell jobbstøtteI
Kognitiv terapi for voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-voksneKognitiv terapi for voksneK
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeK
Konisering - fjerning av livmortapphttps://betaniensykehus.no/behandlinger/konisering-fjerning-av-livmortappKonisering - fjerning av livmortappK
Laparoskopi (kikkhullskirurgi) ved gynekologiske tilstanderhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/laparoskopi-kikkhullskirurgi-ved-gynekologiske-tilstanderLaparoskopi (kikkhullskirurgi) ved gynekologiske tilstanderL
Lyskebrokkhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/lyskebrokkLyskebrokkL
Lyskebrokk operasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/lyskebrokk-operasjonLyskebrokk operasjonL
Medikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)https://betaniensykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-tvangslidelser-ocdMedikamentell behandling ved tvangslidelser (OCD)M
Medisinfri behandling i psykisk helsevernhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/medisinfri-behandling-i-psykisk-helsevernMedisinfri behandling i psykisk helsevernM
MRhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/mrMRM
MR av bekkenethttps://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-bekkenetMR av bekkenetM
MR av bukhulen (abdomen)https://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-bukhulen-abdomenMR av bukhulen (abdomen)M
MR av ekstremiteter (armer/bein)https://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-ekstremiteter-armerbeinMR av ekstremiteter (armer/bein)M
MR av galle og bukspyttkjertel (MRCP)https://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-galle-og-bukspyttkjertel-mrcpMR av galle og bukspyttkjertel (MRCP)M
MR av hodet (caput)https://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-hodet-caputMR av hodet (caput)M
MR av nakke/rygg (MR columna)https://betaniensykehus.no/behandlinger/mr-av-nakkerygg-mr-columnaMR av nakke/rygg (MR columna)M
Musikkterapihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/musikkterapiMusikkterapiM
Navlebrokkhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/navlebrokkNavlebrokkN
Operasjon ved anstrengelseslekkasjehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/operasjon-ved-anstrengelseslekkasjeOperasjon ved anstrengelseslekkasjeO
Oppfølging på skolehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/oppfolging-pa-skoleOppfølging på skoleO
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/pakkeforlop-ved-mistanke-om-psykoseutvikling-og-psykoselidelser-hos-barn-og-ungePakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn og ungeP
Poliklinisk behandling i psykisk helsevernhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-i-psykisk-helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernP
Problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge 0-17 århttps://betaniensykehus.no/behandlinger/problematisk-og-skadelig-seksuell-atferd-ssa-hos-barn-og-unge-0-17-arProblematisk og skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge 0-17 årP
Psykisk utviklingshemming hos barn - utredninghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykisk-utviklingshemming-hos-barn-utredningPsykisk utviklingshemming hos barn - utredningP
Psykiske lidelser for voksne - pakkeforløphttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-for-voksne-pakkeforlopPsykiske lidelser for voksne - pakkeforløpP
Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpP
Psykodynamisk terapihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapiPsykodynamisk terapiP
Psykoedukasjon for barnhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-for-barnPsykoedukasjon for barnP
Psykoedukasjon for voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-for-voksnePsykoedukasjon for voksneP
Psykomotorisk fysioterapihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykomotorisk-fysioterapiPsykomotorisk fysioterapiP
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomP
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløphttps://betaniensykehus.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-voksne-pakkeforlopPsykoselidelser hos voksne - pakkeforløpP
Rektoskopihttps://betaniensykehus.no/behandlinger/rektoskopiRektoskopiR
Røntgen av lungenehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/rontgen-av-lungeneRøntgen av lungeneR
Røntgen av skjelettethttps://betaniensykehus.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettetRøntgen av skjelettetR
Røntgenundersøkelsehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/rontgenundersokelseRøntgenundersøkelseR
Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-rus-og-avhengighetsbehandlingSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP), rus- og avhengighetsbehandlingS
Somatisk behandling ved psykiske lidelserhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/somatisk-behandling-ved-psykiske-lidelserSomatisk behandling ved psykiske lidelserS
Sosial angst - veiledet internettbehandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/sosial-angst-veiledet-internettbehandlingSosial angst - veiledet internettbehandlingS
Spiseforstyrrelser hos barn og ungehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeS
Sterilisering av kvinnerhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinnerSterilisering av kvinnerS
Svettekjertelbetennelsehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/svettekjertelbetennelseSvettekjertelbetennelseS
Traumelidelser - medikamentell behandlinghttps://betaniensykehus.no/behandlinger/traumelidelser-medikamentell-behandlingTraumelidelser - medikamentell behandlingT
Traumelidelser hos voksnehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksneTraumelidelser hos voksneT
Tvangslidelser hos barn og ungdom (OCD)https://betaniensykehus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom-ocdTvangslidelser hos barn og ungdom (OCD)T
Tvangslidelser hos voksne (OCD)https://betaniensykehus.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne-ocdTvangslidelser hos voksne (OCD)T
Tvilling (sacralcyste)https://betaniensykehus.no/behandlinger/tvilling-sacralcysteTvilling (sacralcyste)T
Tvilling (sacralcyste) operasjonhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/tvilling-sacralcyste-operasjonTvilling (sacralcyste) operasjonT
Tvungent psykisk helsevernhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevernTvungent psykisk helsevernT
Ultralydhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/ultralydUltralydU
Utskraping av livmorhttps://betaniensykehus.no/behandlinger/utskraping-av-livmorUtskraping av livmorU
Vevsprøvehttps://betaniensykehus.no/behandlinger/vevsproveVevsprøveV
Videokonsulasjon med behandler via join.nhn.nohttps://betaniensykehus.no/behandlinger/videokonsulasjon-med-behandler-via-joinnhnnoVideokonsulasjon med behandler via join.nhn.noV

Fant du det du lette etter?