HELSENORGE
Allmennpsykiatrisk poliklinikk

SOFA - poliklinisk dagbehandling

Vi har et strukturert poliklinisk dagbehandlingstilbud, som vi kaller SOFA. SOFA står for Samtale, Oppmerksomt nærvær, Ferdigheter og Aktivitet.

Innledning

SOFA er lagt opp som alternativ til døgnbehandling eller i forlengelse til et døgnopphold og i noen tilfeller ved behov for tettere poliklinisk oppfølging.

SOFA er et strukturert tredagers program med stor grad av støtte og aktivitet, med fokus på stabilisering, struktur, samtale, mestring og gjenopptaking av aktivitet. Programmet er gruppebasert, har ti behandlingsplasser og varer i 6 uker.

Henvisning og vurdering

Det er behandleren på DPS som henviser pasienten til SOFA.

Før

Det forventes at pasienten deltar aktivt i behandlingsopplegget gjennom at en engasjerer seg og medvirker. Pasienten sine behandlingsmål avtales i samtale med behandler før oppstart i programmet. Behandlerne i SOFA har fokus på å støtte og motivere pasienten til å komme i gang med aktiviteter som kan hjelpe til bedre hverdag. Aktiv deltakelse er avgjørende for bedring og vellykket behandling.

Under

Vi starter med frokostmøte hver dag der pasienter ønskes velkommen og det utveksles informasjon om dagtilbudet.

Programmet SOFA inneholder følgende punkter:

Samtale

Samtalene foregår i gruppen i forbindelse med felles måltid, gruppesamtaler og aktiviteter i og utenfor Betanien DPS.

Oppmerksomt nærvær/mindfulness

Fokus på å være tilstede i øyeblikket. Forstå funksjonen av oppmerksomt nærvær og hvordan det kan hjelpe deg til å mestre utfordringer. Samtale og praktiske øvelser.

Ferdigheter

Opplæringen består av undervisning og praktiske øvelser som en kan benytte i hverdagen. Vi tar opp følgende tema:

 • Om følelser og følelsesregulering
 • Mellommenneskelige ferdigheter
 • Ferdigheter for å bli mer robust/holde ut i kriser

Aktivitet

Aktivitetstilbudet er sammensatt. Vi har både:

 • kroppsbevissthetsgruppe der målet er økt kroppsbevissthet gjennom ulike bevegelser i gruppe ledet av fysioterapeut
 • ekstern aktivitet i forhold til deltagelse i kommunale tilbud
 

I tillegg vil pasienten ha en individuell samtale med behandler en gang i uken med fokus på fremdriften i forhold til målsetting, videre tiltak og eventuell behov for tilrettelegging.

Etter

Når du nærmer seg avslutningen i SOFA vil du sammen med behandleren din drøfte videre behov for behandling eller oppfølging. Dere vil lage en plan for det som blir mest nyttig for deg videre.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Betaling/egenandel

Helsetjenester og behandling blir i Norge i stor grad betalt av staten. Det er likevel slik at den som mottar behandlingen skal betale en egenandel. Dette berører de som mottar behandling i allmennpsykiatrisk poliklinikk, akuttambulant team eller psykosepoliklinikk/FACT-team.

Egenandel pr. konsultasjon: kr. 375

Årlig egenandelstak: kr. 2921 (2022)

Det du eventuelt har betalt ut over egenandelstaket, får du automatisk refundert av Helfo. Du kan lese mer om frikort for helsetjenester på helsenorge.no.

Når du har fått frikort, må du snarest mulig forevise dette i ekspedisjoen eller til behandler slik at det kan registreres for å unngå å måtte legge ut for egenandeler utover det årlige egenandelstaket. Du blir belastet med egenandel frem til frikortet er forevist.

For å unngå gebyr på kr. 351 for ikke å møte til avtalt time, må avbestilling gjøres innen 24 timer. Avbestillingen kan gjerne gjøres ved aktuell avdeling eller ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Forløpskoordinator

Ønsker du å snakke med forløpskoordinator, ring 55 50 74 00.

Kantine

​Vår kantine, som ligger i Vestlundveien 23, har følgende åpningstider: Mandag-fredag 10.00-13.00

 

Offentlig transport

Det et flere busser for å komme til Betanien sykehus. Nummer 18 ​bringer deg nærmest sykehuset. Oversikten under viser hvilke busser du kan ta og busstoppet du skal gå av på.

 • Buss nummer 4 og 5 - gå av på busstoppet Sikthaugen
 • Buss nummer 15 - gå av på busstoppet Vestre Sikthaugen
 • Buss nummer 18 - gå av på busstoppet Storhammeren

På nettsidene til Skyss finner du en egen ruteplanlegger som hjelper deg å finne den beste ruten.

Parkering

​Det er parkeringsmuligheter i alle byggene (Vestlundveien 23, 23A, 23B og 23C) og langs veien. Parkering er gratis.

Prestetjenester

​Betanien sykehus legger til rette for at du som pasient kan samtale om eksistensielle spørsmål uavhengig av tro og livssyn. Betanien sykehus har en fast ansatt diakon som kan ha samtaler og vi hjelper med å sette deg i kontakt med fagpersoner innen din tro- eller livssynsretning.

Tolketjenester

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Trådløst internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".
 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».
 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto.
 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.
 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord.

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord.
 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn.

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Fant du det du lette etter?