Pakkeforløp i Betanien sykehus

​Pakkeforløp i Betanien sykehus

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes.

Ved Betanien sykehus innføres pakkeforløp for psykisk helse både for barn og voksne.

Planen er at første pasient skal kunne henvises til utredning og behandling fra 1. januar 2019.

Til de 3 tilstandsspesifikke forløpene skal første pasient kunne henvises 15. februar 2019.

Kontaktpersoner og telefonnummer for de ulike forløpene vil du finne på denne siden i løpet av desember 2018.

Forløpskoordinator

Funksjonen som forløpskoordinator vil bli beskrevet på avdelingssidene innen psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.