HELSENORGE

Pakkeforløp i Betanien sykehus

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes.

Ved Betanien sykehus er pakkeforløp for psykisk helse både for barn og voksne innført.

Forløpskoordinator

Funksjonen som forløpskoordinator vil bli beskrevet på avdelingssidene innen psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?