Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

​Om praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

Viktige arbeidsoppgaver er henvisninger og epikriser, kliniske retningslinjer og pasientforløpsstudier. I sin funksjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet.
​​​​​​Praksiskonsulentene har blant annet følgende oppgaver:

 
  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
  • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisning- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjeneste og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt
  • Etablere og veilede om rutiner for samhandling
  • Legge til rette for gjensidig hospitering
  • Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordningen gir bedre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten.
  • Tiltak for betre pasientflyt
  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.​​​

Praksiskonsulenten på Betanien sykehus er:

 Marit T. Rekve

PKO nytt


Fant du det du lette etter?