HELSENORGE

Praksiskonsulentordningen (PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

Om praksiskonsulento​​rdningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

Viktige arbeidsoppgaver er henvisninger og epikriser, kliniske retningslinjer og pasientforløpsstudier. I sin funksjon skal PKO medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet.

​​​​​​Praksiskonsulentene har blant annet følgende oppgaver:

  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

  • Utarbeiding av retningslinjer for god henvisning- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser

  • Bidra til bedre informasjonsflyt mellom primærhelsetjeneste og helseforetaket ved å blant annet gi ut PKO-nytt

  • Etablere og veilede om rutiner for samhandling

  • Legge til rette for gjensidig hospitering

  • Erfaringer tilsier at praksiskonsulentordningen gir bedre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkelser viser at samarbeid mellom sykehusleger og allmennleger gir bedre faglig kvalitet på tiltak i helsetjenesten.

  • Tiltak for betre pasientflyt

  • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.​​​

Praksiskonsulenten på Betanien syke​hus er:

Thomas Omdal

PKO-nyttFant du det du lette etter?