HELSENORGE

Brukerutvalg

Betanien sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørendes interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

​Betanien sykehus opprettet i 2017 sitt eget brukerutvalg. 

Medlemmene kommer fra sentrale brukerorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, i tillegg til erfaringskonsulenten ved Betanien DPS.

Brukerutvalget er oppnevnt av ledergruppen ved Betanien sykehus og er et rådgivende organ for direktør og ledergruppen ved Betanien sykehus i brukerrelaterte spørsmål.

Brukerutvalget sin leder kan etter behov bli invitert/innkalt til ledermøter i sykehuset. Utvalget er uavhengig av ledergruppen sitt daglige arbeid, er selvstendig i forhold til bruker og pårørende sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

I samarbeid mellom de ulike regionale helseforetakene er det ny utarbeidet felles veiledende retningslinjer for brukerutvalg. Ved Betanien sykehus innføres disse fra 01.01.2020.

Alle kan komme med innspill til brukerutvalget på e-post


Referat fra brukerutvalgets møter

2022​

​2021​

2020​

2019

​2018

​​
Fant du det du lette etter?