HELSENORGE

Klinisk etikk-komite (KEK)

Det er mange etiske dilemma i medisinen; i møte med pasienter og pårørende, i diagnostikk og behandlingsvalg og i fordeling av felles ressurser.

  • ​Hva er nytteløs behandling?
  • Skal vi alltid behandle alle så mye som mulig?
  • Hvilken teknologi bør vi si nei til?
  • Kan vi prioritere unge foran gamle?
  • Skal vi alltid si alt vi vet om pasientene til dem?
  • Når er det rett å tvinge pasienter til noe de ikke vil?
Slike og lignende spørsmål kan vi drøfte i klinisk etikk-komite.

Ta kontakt

Vil du kontakte oss for å melde en sak, send en e-post til kek@betaniensykehus.no.
 

Drøfting av pågående behandling

Drøftinger kan potensielt ha utspring i konkrete og pågående saker der behandlere eller andre har bedt komiteen om konkrete synspunkt på hva som er etisk riktig å gjøre her og nå.

Vi kan gi råd, men har ingen sanksjonsmyndighet eller fullmakt til å ta avgjørelser i konkrete saker.

​Etisk refleksjon

Vi kan også kontaktes i generelle saker hvor pasient/pårørende eller medarbeidere i sykehuset ønsker en upartisk, prinsipiell drøfting. Det kan være ønske om å få hjelp til å sortere hva som er de etiske dilemmaene og mulige alternativ. Å klargjøre det prinsipielt og verdimessig vanskelige, eller for å være betre rustet neste gang en er i en tilsvarende situasjon.

Vi i komiteen er blitt valgt ut av sykehusdirektør fordi vi enten har spesiell kompetanse innenfor etikkfaget eller fordi vi har utmerket oss med å være opptatt av de vanskelige sakene. Vi skal fungere som et uavhengig forum og har også med representant fra brukerutvalget i tillegg til representanter fra ulike faggrupper i sykehuset.

Seminar og undervisning for ansatte

Vi kan arrangere seminar for alle ansatte om engasjerende, etisk viktige saker og vi kommer gjerne for å undervise på internseminar eller morgenmøter.

Vår viktigste oppgave er å bidra til en enda større etisk bevissthet hos ansatte, bidra konstruktivt til etisk refleksjon og til å nytte kompetansen vår til å bistå i pågående, etisk vanskelige saker.
Fant du det du lette etter?