Helsenorge

Alternativ inngang fra 4. oktober

Grunnet ombyggning i Vestlundvein 23, er det alternativ inngang for dagkirurgiske pasienter i perioden 4. oktober til 21. januar 2022. 

For alternativ inngang følg skilting for dagkirugisk avdeling.