HELSENORGE

Betanien gjør nå gallekirurgi

Det kan nå henvises offentlige pasienter til gallekirurgi til Dagkirurgisk avdeling. Vi har kort ventetid.

Tre personer i operasjonssal


Ved gallestein eller annen godartet sykdom i galleblæren kan det bli nødvendig å fjerne galleblæren.

Ved behov har Betanien muligheter for overnatting i egen oppvåkningsavdeling.

Betanien Sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen.