Først ute med elektroniske skjema for innsyn i journal

Nå er det lettere å få tilgang til mer i egen pasientjournal.

Bærbar pc
Illustrasjonsbilde hentet fra pixabay.com.

​Siden 1977 har pasienter hatt rett til innsyn i egen journal.

I 2016 fikk alle pasienter elektronisk tilgang til egen journal uten å måtte kontakte sykehuset. Ikke alle dokumenter er tilgjengelig i denne elektroniske tilgangen, for eksempel røntgenbilder eller resultater av psykologiske tester (på helsenorge.no kan du lese mer om hvilke dokumenter du får se i den elektroniske pasientjournalen din).

Om du ønsker å se mer av pasientjournalen enn det du kan få i den elektroniske tilgangen, måtte du tidligere  fylle ut et skjema, skrive det ut, for så å sende det til sykehuset. 

2. juni tok Betanien sykehus, Voss DPS (NKS Bjørkeli) og Blå Kors Haugaland A-senter, som de første sykehusene i Helse Vest, i bruk fire nye skjema knyttet til pasientjournalen din. I stedet for å sende en forespørsel på papir, kan du nå sende en elektronisk forespørsel til sykehuset via helseportalen helsenorge.no. Det er, med andre ord, lettere å få tilgang til mer i egen pasientjournal.

De fire nye skjemaene er:


Merk at sykehuset vurderer din rett til innsyn i henhold til Pasient- og brukerrettinghetsloven §5-1.

Les mer om hvordan du får tilgang til egen pasientjorunal