HELSENORGE

Informasjon om timeavtale og besøk ved Betanien sykehus

Her finner du informasjon om timeavtaler og besøksregler på sykehuset.

Vi ønsker at alle pasienter skal møte til tildelt time, men det finnes unntak.

Om du har nyoppståtte symptom på luftveisinfeksjon eller av andre grunner ikke kan møte til timen din, må du gi beskjed til sykehuset så snart som mulig. Du kan gi beskjed om dette via helsenorge.no eller telefon til avdelinga (du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet ditt).​

​​​​Føl​​ge

Pasientar som har behov for det kan ha med seg ein person ved polikliniske konsultasjonar eller når de møter til innlegging.  Barn og unge kan ta med seg begge foresatte.

​​Be​søk

Innlagte pasientar kan få besøk, men før du kommer må du gjøre deg kjent med følgende regler:

  • Du må ikke ha nylig oppståtte symptom på luftveisinfeksjon, omgangssyke eller lignende.
  • Du må følge vanlige smittevernregler som det å ha god hånd- og hostehygiene.