Informasjon om timeavtale og besøk ved Betanien sykehus

Under covid-19 pandemien har vi restriksjoner for besøk på sykehuset for å hindre smitte. I tillegg må alle pasienter fylle ut et skjema før de kommer til sykehuset (se lenke lenger ned på siden).

​​​Besøk på sykehuset etter avtale

Vi har fortsatt begrensninger på besøk på grunn av covid-19 pandemien. Om du skal på besøk på sykehuset må du gjøre deg kjent med gjeldende besøksrutiner.

Regler for besøk på sykehuset

  • Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling på forhånd.
  • ​Besøk skal skje i visittiden.
  • Du kan ikke komme på besøk om du er i hjemmekarantene eller har symptomer på covid-19 smitte.
  • Du må følge vanlege smittevernråd, som å vaske hender og  holde a​vstand til andre.
 

​ 

Pasienter med timeavtale

Før du kommer til time, vil vi kartlegge om du kan være smittet av covid-19 viruset. Derfor må alle pasienter fylle ut følgende sjekkliste på helsenorge.no 3 dager før timen.

Pasienter må fylle ut skjema 3 dager før timeavtale

Vi ber deg fylle ut skjemaet på helsenorge.no innen 3 dager før timen. Du vil få tilsende lenke til denne siden på SMS.

Fyll ut skjema på helsenorge.no

Dette krever at du har opprettet bruker på helsenorge.no og gitt fullt samtykke. Dersom du ikke kommer inn eller får til å fylle ut skjemaet, kan du kontakte HELFO på telefon 23 32 70 00.

Dersom du ikke får fylt ut skjemaet, kan du likevel møte til timen din hvis du ikke har symptomer på covid-19. Både du og eventuell følgeperson vil bli stilt kontrollspørsmålene ved oppmøte.

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelingen du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Du trenger ikke svare på kontrollspørsmålene om du skal ha telefon- eller videokonsultasjon.

Dersom timen blir utsatt

På grunn av covid-19 pandemien kan timen din bli endret. Du vil da bli kontaktet pr. telefon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstanden din mens du venter på ny time, må du ta kontakt med avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

Konsultasjon pr. telefon eller video kan erstatte fysisk time

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres pr. telefon eller video. Du vil få nærmere informasjon om dette dersom dette er aktuelt.