Informasjon om timeavtale og besøk ved Betanien sykehus

Under covid-19 pandemien har vi restriksjoner for besøk på sykehuset for å hindre smitte. I tillegg må alle pasienter fylle ut et skjema før de kommer til sykehuset (se lenke lenger ned på siden).

Bruk av munnbind

Bergen kommune har innført regler for bruk av munnbind i offentlig rom. Det gjelder også i hele Betanien sykehus. Det er påbudt å bruke munnbind om det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand. Vi oppfordrer deg til å bruke munnbind når du skal på sykehuset.

​Besøk på sykehuset etter avtale

Vi har fortsatt begrensninger på besøk på grunn av covid-19 pandemien. Om du skal på besøk på sykehuset må du gjøre deg kjent med gjeldende besøksrutiner.

Regler for besøk på sykehuset

 • Du kan ikke ha symptom på luftveissymptom.
 • Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling på forhånd.
 • 1-2 besøkende om gangen.
 • Maksimum 30 minutter pr. besøk.
 • Besøk skal skje i visittiden.
 • Du kan ikke komme på besøk om du er i hjemmekarantene.
 • Du kan ikke komme på besøk om du venter på prøvesvar om covid-19 smitte.
 • Om du har vært på utenlandsreise, kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst til sykehuset, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra pasientrommet.
 • Besøkende skal holde avstand (minst 1 meter) til ansatte, andre pasienter enn den de besøker, og til andre pasienter sine besøkende.
 • Besøkende bør som hovedregel også holde avstand (minst 1 meter) til den de besøker. Unntak er mellom husstandsmedlemmer.
 • Besøkende skal ikke ta med mat eller benytte kjøkken på sykehuset.
 • Pasienten skal utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater sykehuset.
 • Besøkende som får symptom på covid-19 med påfølende prøvetaking, skal oppluse om at de har vært på besøk på sykehuset som en del av smittesporingen.

Munnbind

​Bergen kommune har innført regler for bruk av munnbind i offentlig rom. Dette gjelder også på Betanien sykehus. Vi oppfordrer deg å bruke munnbind når du kommer til sykehuset.

 


 
Pasienter med timeavtale

Før du kommer til time, vil vi kartlegge om du kan være smittet av covid-19 viruset. Derfor må alle pasienter fylle ut følgende sjekkliste på helsenorge.no 3 dager før timen.

Pasienter må fylle ut skjema 3 dager før timeavtale

Vi ber deg fylle ut skjemaet på helsenorge.no innen 3 dager før timen. Du vil få tilsende lenke til denne siden på SMS.

Fyll ut skjema på helsenorge.no

Dette krever at du har opprettet bruker på helsenorge.no og gitt fullt samtykke. Dersom du ikke kommer inn eller får til å fylle ut skjemaet, kan du kontakte HELFO på telefon 23 32 70 00.

Dersom du ikke får fylt ut skjemaet, kan du likevel møte til timen din hvis du ikke har symptomer på covid-19. Både du og eventuell følgeperson vil bli stilt kontrollspørsmålene ved oppmøte.

Dersom du har symptom på covid-19, må du kontakte avdelingen du har time for å avklare om du kan komme til timen eller om den blir utsatt.

Du trenger ikke svare på kontrollspørsmålene om du skal ha telefon- eller videokonsultasjon.

Kontrollspørsmål når du kommer til timen

Når du møter til timen vil vi stille deg, og eventuelt din følgesperson, de samme kontrollspørsmålene en gang til. Husk å beregne tid til dette før timen.

 • Dersom du svarer nei på alle spørsmålene vil timen bli gjennomført som planlagt.
 • Dersom du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene, vil ansvarlig behandler (lege, psykolog eller annen) vurdere om du skal få gjennomført timen, eller om den må utsettes.
 • Dersom behandleren mener at timen kan gjennomføres ved telefon- eller videokonsultasjon, vil du få tilbud om dette.

Trenger du følge til timen?

Under covid-19 pandemien ønsker vi minst mulig folk inn på sykehuset for å hindre smitte. Kun personer som trenger det kan ta med seg en (1) følgesperson.

Dersom timen blir utsatt

På grunn av covid-19 pandemien kan timen din bli endret. Du vil da bli kontaktet pr. teelfon eller brev. Dersom du er urolig eller opplever forverring i tilstanden din mens du venter på ny time, må du ta kontakt med avdelingen der du skal møte (se innkallingsbrev), eller med fastlegen din.

Konsultasjon pr. telefon eller video kan erstatte fysisk time

For deg som ikke trenger fysisk oppmøte for å få behandling, kan timen gjennomføres pr. telefon eller video. Du vil få nærmere informasjon om dette dersom dette er aktuelt.