HELSENORGE

Informasjon om timeavtale og besøk ved Betanien sykehus

Her finner du informasjon om timeavtaler og besøksregler på sykehuset.

Vi ønsker at alle pasienter skal møte til tildelt time, men det finnes unntak.

Om du har nyoppståtte symptom på luftveisinfeksjon eller av andre grunner ikke kan møte til timen din, må du gi beskjed til sykehuset så snart som mulig. Du kan gi beskjed om dette via helsenorge.no eller telefon til avdelinga (du finner kontaktinformasjon i innkallingsbrevet ditt).

Symptom på luftveisinfeksjon kan være snue, feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand.

Noen pasienter trenger følge når de skal til time på sykehuset, eller få besøk om de er innlagt. Av hensyn til andre pasienter og smittevern er det nødvendig å ha noen regler.

​​​​Føl​​ge

Pasientar som har behov for det kan ha med seg ein person ved polikliniske konsultasjonar eller når de møter til innlegging. For å få god plass til alle pasienter, og for å sikre at smittevern og personvern ivaretas, kan hver pasient kun ha med seg en person. Barn og unge kan ta med seg begge foresatte.

​​Be​søk

Innlagte pasientar kan få besøk, men før du kommer må du gjøre deg kjent med følgende regler:

  • ​Du må ikke komme på besøk om du er i karantene.
  • Du må ikke ha nylig oppståtte symptom på luftveisinfeksjon, omgangssyke eller lignende.
  • Du må følge vanlige smittevernregler som det å ha god hånd- og hostehygiene.
  • Du bør helst komme i visitttiden.