Nytt radiologisystem innføres

11. november infører vi nytt radiologisystem på Betanien sykehus.

Skjerm med MR-bilde av et hode med MR-maskin i bakgrunnen.
Foto: Nils Olav Mevatne.

​11. november innfører vi nytt radiologisystem på Betanien sykehus. I perioden 4.-22. november fører dette til redusert drift. Det vil medføre noe lenger ventetid enn normalt. Øyeblikkelig hjelp-undersøkelser blir vurdert som ellers.

Alle sykehus i Helse Vest bruker samme system

Samtidig som Betanien sykehus får nytt radiologisystem innfører Helse Bergen, inkludert Voss sjukehus, Kysthospitalet i Hagevik og Skadepoliklinikken ved Bergen helsehus, samt Haraldsplass diakonale sykehus samme system. Denne innføringen betyr at alle offentlige og private ideelle sykehus i Helse Vest bruker samme radiologisystem. Sykehusene vil nå jobbe i samme database.

For våre pasienter vil overgangen til nytt system bety at undersøkelser tatt hos andre helseforetak i Helse Vest, vil bli tilgjengelig i alle foretak, også Betanien sykehus. Dette forenkler pasientbehandlingen i regionen.

For våre rekvirenter vil det bety forenklet og forbedret elektronisk kommunikasjon.

Åpningstider

I perioden 4.-22. november har vi reduserte åpningstider. Røntgenavdelingen ved Betanien sykehus har i denne perioden åpent mandag-fredag kl. 07.30-15.00.