Restriksjoner på besøk ved Betanien sykehus

Heldøgnsavdelingene ved Betanien sykehus er stengt for alle besøkende.

varseltrekand
 

​Heldøgnsavdelingene ved Betanien sykehus er stengt for alle besøkende.

Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller ved å ta kontakt med avdelingen:

  • Avdeling allmennpsykiatri - tlf. 55 50 74 20
  • Avdeling psykose - tlf. 55 50 74 30
Vi beklager de ulemper dette medfører!