Helsenorge

Viktigheten av musikkterapi fremhevet i video fra WHO

Verdens helseorganisasjon (WHO) har å lage en videoserie om hvordan helse og kunst påvirker hverandre. Serien består av fem filmen fra ulike steder i Europa, og Betanien sykehus har fått bidra i filmen om musikkterapi.

To menn spiller og synger
Skjermbilde fra WHO-videoen om musikkterapi.

I denne videoen møter vi tidligere rusmisbruker Arve og musikkterapeut Vegard Gunnarskog Wikne. I filmen sier Arve at nå er han ikke bare en tidligere rusmisbruker, men også en som lager sanger. Musikkterapien har hjulpet ham med denne nye delen av identiteten hans.

Musikkterapeut Vegard Gunnarskog Wikne håper videoen kan belyse viktigheten av å tilby et bredt spekter av terapiformer, både i spesialisthelsetjeneste og i kommunal oppfølging.
- Arve er en av de som ikke fikk nok ut av konvensjonell samtaleterapi, men fikk et enormt utbytte av en mer opplevelsesorientert terapiform som musikkterapi. Jeg håper også at filmen kan inspirere ulike institusjoner i både helse og kultur til å bruke musikk som et helsefremmende medium og kontekst, forteller Wikne.

Wikne mener at alle mennesker er født med en iboende musikalitet.*
- Musikk kan skape en relasjonell lekeplass, hvor man kan føle, selvregulere, være nær andre, lære, mestre og utvikle seg selv. Musikk kan gi oss muligheten til å uttrykke og møte vare følelser på en annen måte, og kanskje en mer presis måte, enn gjennom ord. Musikk har potensialet til å bevege oss. Bevege kroppene våre, bevege hjertene våre og bevege oss nærmere hverandre. Vi kan skape identitet, mening og felleskap, i varmen av musikken, sier han.

Videoen fra WHO viser en rørende historie om hva musikkterapi kan bidra til i et menneskes liv.