HELSENORGE

Videokonsulasjon med behandler via join.nhn.no

Det er nå mulig å møte behandleren din via videokonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.