Velkommen til Betanien sykehus

  • 03.05.2019
    Vil du bli vår nye leder ved Betanien DPS?

    Vi søker en leder som skal ta ansvar for og videreutvikle Betaniens distriktspsykiatriske senter (DPS), slik at senteret fremstår som en effektiv og fredtidsrettet avdeling med høy faglig standard.