Helsenorge

Medisinfri behandling i psykisk helsevern

Medisinfri behandling er et eget tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er blitt behandlet med medikamenter.