Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Behandlingsprogram, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for flere tilstander med forstyrret spisemønster og med ulik alvorlighetsgrad og årsakssammenheng. De mest kjente tilstandene er anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.


Innledning

Se ventetider på Velg behandlingssted (helsenorge.no)

Felles for spiseforstyrrelser er en forstyrret kroppsopplevelse med subjektiv opplevelse av fedme, og en sterk drivkraft for å gå ned i vekt.

Det finnes flere ulike behandlingsformer for spiseforstyrrelser. De mest vanlige er psykoterapi, ernæringsveiledning, fysioterapi, medisinering, støttegrupper og selvhjelp.

For barn og unge kan symptomer på spiseforstyrrelse være annerledes enn hos voksne. Ved mistanke om spiseforstyrrelser er det viktig å være oppmerksom på om barnet følger sin tidligere utviklingskurve (persentil) for høyde og vekt og viser normal pubertetsutvikling.

Det er viktig at sykehuset etablerer et kontinuerlig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen og primærhelsetjenesten, som kan være skolen, helsesøster, fastlege, barne- og familietjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste og andre kommunale instanser.


1. Utredning

Når henvisningen er vurdert og det gis rett til nødvendig helsehjelp, vil du bli innkalt til en inntakssamtale, evt. sammen med foresatte.

En grundig somatisk og psykiatrisk vurdering er en betingelse for rett behandling og på rett omsorgsnivå. I så måte henger utredning og vurdering nøye sammen med behandlingen (retn.linje).

Med bakgrunn av henvisning og inntakssamtale vil det bli utarbeidet en utredningsplan, som inneholder oversikt over planlagt utredning og legges fram for deg, evt. sammen med foresatte.  

Utredningen vil som oftest bestå av:

 • Informasjon (kartlegging) om sykdomshistorien din (anamnese inkl. familieanamnese)
 • Relevante tester og intervju, som på fagspråket blir kalt strukturerte diagnostiske intervju/instrumenter.
 • Relevante skjemaer som du og evt. foresatte / andre skal fylle ut selv (selvrapporteringsskjema).   
 • Somatisk utredning (legeundersøkelse, blodprøver, evt. andre supplerende undersøkelser ved behov)

For noen kan det bli aktuelt med innleggelse på sykehus.

For de fleste vil diagnosen være relativ klar, og det vil ikke være naturlig å gå igjennom en lengre periode med utredning før man starter behandlingsmessige tiltak. Etter endt utredning vil det bli gjennomført en diagnostisk vurdering, som inneholder en kort gjennomgang av utredning, konklusjon og foreslått tiltak.2. Behandling

Dersom man ikke kommer til mål med de ovenfor nevnte behandlingsintervensjonene, vil det kunne være aktuelt med innleggelse i døgnenhet på sykehus. En innleggelse skjer oftest ut i fra behov for øyeblikkelig hjelp, hvor allmenntilstand ofte er dårlig. Døgninnleggelse kan også være aktuelt ved alvorlige spiseforstyrrelser som har stått på mer over tid. Drøfting skal skje i forkant, slik at innleggelsen skjer på best mulig måte for barnet/ungdommen.

Ernæring

Spiseliste er en god hjelp enten pasienten overspiser, kaster opp eller spiser lite. Spiselisten bør utarbeides sammen med deg og dine foresatte. Her må en vurdere din alder, kroppslige/somatiske forhold og fysisk aktivitet.

Medikamentell behandling

Den finnes ingen medikamenter som virker direkte på spiseforstyrrelsen. Det er tilleggssymptomene eller de komorbide tilstander som eventuelt må behandles, som for eksempel tvangstilstander, depresjon, angst og søvnvansker.

Psykoterapeutisk behandling

Psykoterapi betyr behandling av psykisk lidelser ved hjelp av psykologiske metoder, vanligvis samtale. Det er altså et vidt begrep som omfatter mange metoder (individuell terapi, familieterapi/foreldrearbeid, gruppebehandling, kunst og uttrykksterapi). Vi tilbyr familiebasert terapi av spiseforstyrrelser (FBT). 

3. Oppfølging

Barn og unge som har spiseforstyrrelse vil oftest være i behov for oppfølging, langvarig og fra mange ulike instanser. Derfor bør det utarbeides en individuell plan og opprette ansvarsgruppe.

I saker med alvorlig spiseproblematikk skal man jobbe for å få til trygge og glidende overganger i en overføring mellom ulike tjenester og behandlingsnivå, men også ved bytte av behandler.

BUP avslutter vanligvis saker når ungdommen er 18 år. Dersom ungdommen anses å ha behov for videre behandling/oppfølging utover fylte 18 år kan det være aktuelt å overføre saken til psykisk helsevern for voksne.

Epikrise skal sendes innen 7 dager etter avslutning (til henvisende instans).


fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Telefon
55507350
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse
Postboks 218 Løvås
5865 Bergen
Vestlundveien 21C
Besøksadresse
Vestlundveien 21C(Google maps)
5145 Fyllingsdalen

Praktisk informasjon

Offentlig transport

Det et flere busser for å komme til Betanien sykehus. Nummer 18 ​bringer deg nærmest vår barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk. Oversikten under viser hvilke busser du kan ta og busstoppet du skal gå av på.

 • Buss nummer 4 og 12 - gå av på busstoppet Sikthaugen
 • Buss nummer 15 - gå av på busstoppet Vestre Sikthaugen
 • Buss nummer 18 - gå av på busstoppet Vestlundveien

På nettsidene til Skyss finner du en egen ruteplanlegger som hjelper deg å finne den beste ruten.

Prestetjenester

​Betanien sykehus legger til rette for at du som pasient kan samtale om eksistensielle spørsmål uavhengig av tro og livssyn. Betanien sykehus har en fast ansatt diakon som kan ha samtaler og vi hjelper med å sette deg i kontakt med fagpersoner innen din tro- eller livssynsretning.

Trådløst internett

Pasienter og besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Tilgang til gjestenettet på sykehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".
 • Åpne nettleseren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) for å få opp påloggingssiden.

Slik kobler du deg på som ny bruker

 • Velg «registrer deg».
 • Les gjennom vilkårene og godkjenn.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og opprett konto.
 • Du vil motta en SMS og blir automatisk sendt til påloggingssiden. Her kan du logge inn med ditt brukernavn og passord.
 • Tilgangen du får til internett varer i 24 dager. Etter det må du be om nytt brukernavn og passord.

For eksisterende bruker (siste 24 dager)

 • Se tekstmelding du har fått med brukernavn og passord.
 • Skriv inn brukernavn og passord og trykk send inn.

Årsaken til at du må logge inn er krav til sikkerhet i sykehusnettverket.

Sykehuset benytter samme type løsning som flyplasser og hotell.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.