Helsefaglig

  • AIM - Assessment Intervention Moving on

    AIM verktøyene er empirisk- og kunnskapsbasert verktøy for utredning, risikovurdering og behandling/andre intervensjoner av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (HSB på engelsk/SSA på norsk).

  • Pakkeforløp i Betanien sykehus

    Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og implementere Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander.

  • Praksiskonsulentordningen (PKO)

    Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennleger som arbeider for å utvikle et godt samarbeid mellom sykehusavdelinger og allmennleger/private spesialister.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.