Mennesker i et oppstilt gruppebilde.

Nasjonalt klinisk SSA nettverk

​Nasjonalt klinisk SSA nettverk er et kompetanseutviklingsprosjekt innen psykisk helse barn og unge (PHBU) knyttet til problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge 0-17 år. Prosjektet går fra 2018-2019 med en mulig forlengelse.

Prosjektledelse og sekretariat er lagt til Ressursenhet V27 ved Betanien sykehus. Driften av nettverket evalueres årlig, og prosjektet som helhet skal evalueres etter 3-5 år.


  • AIM - Assessment Intervention Moving on

    AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

  • Planet porno

    Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

Fant du det du lette etter?