Mennesker i et oppstilt gruppebilde.

Nasjonalt klinisk SSA nettverk

​Nasjonalt klinisk SSA nettverk er et kompetanseutviklingsprosjekt innen psykisk helse barn og unge (PHBU) knyttet til problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge 0-17 år. Prosjektet går fra 2018-2019 med en mulig forlengelse.

Prosjektledelse og sekretariat er lagt til Ressursenhet V27 ved Betanien sykehus. Driften av nettverket evalueres årlig, og prosjektet som helhet skal evalueres etter 3-5 år.


Fant du det du lette etter?