Mennesker i et oppstilt gruppebilde.

Nasjonalt klinisk SSA nettverk

​Nasjonalt klinisk SSA nettverk er et kompetanseutviklingsprosjekt innen psykisk helse barn og unge (PHBU) knyttet til problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge 0-17 år. Prosjektet går fra 2018-2019 med en mulig forlengelse.

Prosjektledelse og sekretariat er lagt til Ressursenhet V27 ved Betanien sykehus. Driften av nettverket evalueres årlig, og prosjektet som helhet skal evalueres etter 3-5 år.

Prosjektets deltakere


  • AIM - Assessment Intervention Moving on

    AIM verktøyene er empirisk- og kunnskapsbasert verktøy for utredning, risikovurdering og behandling/andre intervensjoner av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (HSB på engelsk/SSA på norsk).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.