Oversiktsbilde av sykehusbygg.

Om oss

Betanien sykehus driver helse- og omsorgstjenester i driftsavtale med Helse Vest RHF. Det betyr at du betaler samme egenandel hos oss som i det offentlige.

Betanien sykehus er en diakonal institusjon som eies av Stiftelsen Betanien Bergen.

 

Tjenestetilbud innenfor helse og omsorg i 100 år

Betanien sykehus ble åpnet som Hospitalet Betanien i 1914, 10 år etter Stiftelsen Betanien startet sitt diakonale arbeid i byen. I løpet av hospitalets 100 år gamle drift, har arbeidsområdene vært mange og fellesnevneren er at det har vært områder Bergen har hatt behov for innenfor helse og omsorg.

Da Hospitalet Betanien flyttet fra Kalfaret til Fyllingsdalen i 1989 var det et stort behov for sykehjemsplasser. Dette førte til en dreining av driften fra lokalsykehusfunksjon til en større andel av sykehjemsdrift.

Senere har driften igjen endret seg til å ha en større del av tjenestetilbudet innen ulike typer spesialisthelsetjenester som psykiatri, røntgen og dagkirurgi.

I juni 2014 ble Hospitalet Betanien delt i to; Betanien sykehus og Betanien rehabilitering og sykehjem.
Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF.

1. januar 2020 ble Betanien sykehus skilt ut som eget AS med eget styre. Stiftelsen Betanien Bergen eier alle aksjene i Betanien sykehus AS.
 

Utfordrer og mulighetsskaper

Betanien sykehus har ikke vært redde for å ta tak i utfordringer og muligheter innenfor helse- og omsorgssektoren. Sist ut er V27 som utreder og behandler barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), som ble etablert som et 5-årig prosjekt i 2004.

V27 er i dag en egen ressursenhet under Betanien barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP) som også bistår andre BUPer i Helse Vest området på disse spørsmålene. I 2018 fikk Ressursenhet V27 også oppdraget med å lede Nasjonalt klinisk SSA nettverk som er et kompetanseutviklingsprosjekt innen psykisk helse barn og unge (PHBU).

Betanien har gjennom hele historien hatt driftsavtaler med det offentlige, og har lagt vekt på å gi et kvalitativt og framtidsrettet tilbud.
 

Betanien sykehus i dag

I dag har Betanien sykehus driver følgende avdelinger innen tjenesteområdene psykisk helse og somatisk helse:


Et grønt sykehus med fokus på det ytre miljø

Betanien sykehus er, som en del av Stiftelsen Betanien Bergen, miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001:2015. 

Miljøpolitikk

  • Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) skal være en aktiv bidragsyter for et bedre miljø.
  • SBB skal kontinuerlig jobbe med å forbedre sine miljøprestasjoner, og overholde myndighetskrav.
  • SBB har et samfunnsansvar for å påføre miljøet minst mulig belastning gjennom å bruke minst mulig ressurser.
  • SBB skal gjennom høyt miljøengasjement og kreative løsninger går foran med et godt eksempel for andre bedrifter.

Miljømål

Stiftelsen Betanien Bergen, herunder Betanien sykehus har satt følgende miljømål:

  • Ha miljøbevisste medarbeidere.
  • Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.
  • Redusere miljøpåvirkningen fra produkter og avfall.
  • Redusere energiforbruket og dersom mulig benytte fornybar energi.


Fant du det du lette etter?