Oversiktsbilde av sykehusbygg.

Om oss

Betanien sykehus driver helse- og omsorgstjenester i driftsavtale med Helse Vest RHF. Det betyr at du betaler samme egenandel hos oss som i det offentlige.

Betanien sykehus AS er en diakonal institusjon som eies av Stiftelsen Betanien Bergen. Administrerende direktør i stiftelsen er styreleder i Betanien sykehus sitt styre.

Vårt ​tjenestetilbud

Betanien sykehus driver ​​følgende avdelinger innen tjenesteområdene psykisk helse og somatisk helse:


Et grønt sykehus med fokus på det ytre miljø

Betanien sykehus er, som en del av Stiftelsen Betanien Bergen, miljøsertifisert etter ISO-standarden 14001:2015. 

Miljøpolitikk

  • Stiftelsen Betanien Bergen (SBB) skal være en aktiv bidragsyter for et bedre miljø.
  • SBB skal kontinuerlig jobbe med å forbedre sine miljøprestasjoner, og overholde myndighetskrav.
  • SBB har et samfunnsansvar for å påføre miljøet minst mulig belastning gjennom å bruke minst mulig ressurser.
  • SBB skal gjennom høyt miljøengasjement og kreative løsninger gå foran med et godt eksempel for andre bedrifter.

Miljømål

Stiftelsen Betanien Bergen, herunder Betanien sykehus har satt følgende miljømål:

  • Ha miljøbevisste medarbeidere.
  • Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann.
  • Redusere miljøpåvirkningen fra produkter og avfall.
  • Redusere energiforbruket og dersom mulig benytte fornybar energi.


Fant du det du lette etter?