Ansatte ved Betanien sykehus er opptatt av brukermedvirkning.

Brukermedvirkning

​Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Du som bruker og dine behov skal alltid stå sentralt i all kvalitetsutvikling ved Betanien sykehus.

Betanien sykehus ønsker å involvere deg som  pasient/bruker og gi deg mulighet til å delta i utformingen av tilbudet. Dialog og samhandling med deg som pasient/bruker er særdeles viktig for utvikling av tjenestene.

Vi sikrer at din stemme blir hørt blant annet gjennom:

  • samtaler med din behandler
  • innføring av samvalgsverktøy og feedbackverktøy
  • nasjonale pasienterfaringsundersøkelser
  • pasientsikkerhetsvisitter
  • brukerutvalg 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.