AIM - Assessment Intervention Moving on

AIM verktøyene er kunnskapsbasert verktøy for utredning, behandling og annen type oppfølging av barn/ungdom som er sterkt mistenkt for eller har utøvd problematisk eller skadelig seksuell atferd (HSB på engelsk/ SSA på norsk).

AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet fra ulike fagpersoner assosiert til AIM prosjektet i UK siden starten på 2000-tallet. Opprinnelig base var i Greater Manchester, UK – i dag er verktøyene i bruk i flere deler av Storbritannia og nåværende AIM-manager Carol Carson opererer fra Belfast, Irland.

Ressursenheten V27 ved Betanien sykehus har siden 2015 hatt et non-profit «partnership» med AIM-prosjektet i UK. V27 har tidligere oversatt «AIM2 utredning» (Jensen og Mørch, 2017) og «AIM behandling – individuelt og familie» (Jensen og Mørch, 2018). I samarbeid med RVTS Vest startet man i 2016 opp systematisk kursing (Basis SSA, AIM2 utredning, AIM behandling) av tverrsektorielle/tverrfaglige fagpersoner/faginstanser i vest. Siden har alle de andre RVTS-ene i Norge koblet seg på. Kompetansedugnaden på SSA har vært koordinert gjennom nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe om SSA (koordinert av RVTS-Midt).

I 2019 ble det utarbeidet en formell skriftlige avtale mellom AIM-prosjektet i UK og med V27/Betanien sykehus og RVTS Midt (forankret i RVTS-enes ledergruppe). Avtalen gir V27 lisens på å oversette/formidle AIM materiale og RVTS-ene mer ansvarlig for AIM-kurs, oppfølging av deltagere regionalt og for opplæring/oppfølging av godkjente norske «AIM-Trainere» (kursholdere) i Norge. AIM-kursing i Norge kan kun gjennomføres i regi av RVTS-ene og eller V27.

AIM-verktøy er evaluert og utviklet med tanke på å kunne anvendes både bredt og spesifikt av forskjellige fagfolk på ulike arenaer med ulike oppgaver (for eksempel under norske forhold: blant annet kommunalt barnevern, kommunal helse, barnehager/skoler, Statlige barnehus, Konfliktråd/Friomsorgen, familievern, institusjoner og sist, men ikke minst; spesialisthelsetjenesten (BUP, Habiliteringstjenesten)).

AIM verktøyene er ikke perfekte, men er etter V27s vurdering det mest tilgjengelige og best anvendelige man i dag har for mulig utvikling av felles tverrfaglig forståelse og utredning/behandling/håndtering av disse barna/ungdommene og deres pårørende i ulike settinger (jf. kunnskapsbasert, økologisk, utviklingsorientert, styrkebasert).

Anvendelse av AIM verktøyene er åpne for fagfolk som har deltatt på AIM kurs i regi av RVTS-ene. Oversikt over AIM-kurs i Norge kan søkes via de ulike RVTS-enes hjemmesider og eller ved direkte henvendelse.

AIM verktøyene består pr. november 2019 av

 1. AIM3 Assessment for Adolescents Who Display HSB (Marcella Leonard & Simon Hackett, 2019).
  Vil etterhvert erstatte tidligere «AIM2 utredning» i Norge. AIM3 utredning oversatt til norsk fra V27 er planlagt ferdig til sommeren 2020. RVTS-ene vil deretter kunne starte opp AIM3 kurs.
 2. AIM Intervention Guidance for Adolescents Who Display HSB – 2nd Ed. (Jacinta Guilhermino & Christine McCarlie, 2019).
  Vil etterhvert erstatte tidligere “AIM behandling for ungdom og deres familier, 2005/2006” i Norge. Ny AIM Intervention er planlagt oversatt til norsk fra V27 innen oktober 2020. RVTS-ene vil deretter kunne starte opp kurs.
 3. Technology-Assisted HSB Practice Guidance (TA-HSB) – 2nd Ed. (Jennifer Allotey & Richard Swann, 2019)
  Utarbeidet i samarbeid mellom AIM prosjektet I UK og NSPCC. Foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Kurs må eventuelt gjennomføres med UK verktøy/foreleser.
 4. AIM Assessment & Intervention for Children Under 12 Who Display HSB (oppdatert av Carol Carson, 2019).
  Foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Kurs må eventuelt gjennomføres med UK verktøy/foreleser.
 5. AIM - Understanding and Managing Problematic and HSB in Education Settings. 3rdED. (Carol Carson, 2017).
  I nasjonal tverrsektoriell kompetansegruppe har man vedtatt å gå for en norsk utviklet veileder for skolepersonell (eget prosjekt ved RVTS Midt – kontakt Oddfrid Skorpe Tennfjord). Den norske veilederen vil inspireres/baseres på blant annet denne engelske veilederen. Norsk oversettelse av «AIM Education, 2017» vil derfor ikke bli aktuelt å sette i gang med.
 6. AIM Restorative Practice and HSB (Skills based)
  (under oppdatering av Vince Mercer – planlagt ferdig vår 2020). På norsk «gjenopprettende prosesser/praksis» knyttet til utøver-utsatt. V27 i samarbeid med blant annet Konfliktrådet i Hordaland planlegger å oversette/tilpasse AIM verktøyet til norske forhold – planlagt vår/sommer 2020. Kontakt V27 ved Eva Mørch når det gjelder AIM Restorative Practice og eller om norske metodeutviklingsprosjekt på «gjenopprettende prosessser».
 7. AIM Residential setting
  ikke oppdatert/under revisjon – planlagt ferdig 2020. Foreløpig ingen planer/kapasitet/ressurser for norsk oversettelse. Kurs må eventuelt gjennomføres med kommende revidert UK verktøy/foreleser.

Spørsmål om AIM samarbeid og verktøy, der ikke andre kontaktpersoner er nevnt spesielt, kontkat V27 ved AIM-koordinator i Norge, Monica Jensen.

Aktuelle lenker

AIM prosjektetGood Lives ModelRessursenhet V27

Fant du det du lette etter?