Pasientjournal

Tilgang til egen journal

All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal og du har rett til innsyn i egen journal.

Bærbar pc
Illustrasjonsbilde hentet fra pixabay.com.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienter har hatt rett til innsyn i egen journal siden 1977. Siden 2016 har pasientene i Helse Vest fått enklere og raskere tilgang til journalen uten å måtte kontakte sykehuset først.

Les mer om rett til innsyn i egen pasientjournal

Slik får du innsyn

Det er flere måter å få se pasientjournalen din på, og hva du kan få se er avhengig av hvor du har fått behandling, hvordan du ber om innsyn, og hvordan det du har bedt om blir levert til deg.

Dette er mulighetene du har for å be om innsyn i pasientjournalen og innsynsloggen: 

  • Tjenesten på Helsenorge: Du får innsyn med én gang, men det er ikke alle dokumenter som kan vises elektronisk.
  • Fylle ut elektronisk skjema: Ønsket om innsyn sendes med én gang, men dokumentene sendes til deg i posten, så dette tar noe lenger tid. Til gjengjeld kan du på denne måten få se noen dokumenter som ikke kan vises i den digitale løsningen.
  • Skrive ut og sende inn PDF-skjema: Du må selv skrive ut og postlegge skjemaet, og dokumentene sendes tilbake til deg i posten. Dette tar lengst tid, men også på denne måten kan du se enkelte dokumenter som ikke kan vises digitalt.

Logg over innsyn i journal

På helsenorge.no kan få digital tilgang til tilgangsloggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournalen din. Det kan være både administrative og helsemessige grunner til at ansatte gjør oppslag i en pasientjournal. Alle oppslag blir registrert i loggen.

Selv om en ansatt har arbeidet i journalen din, betyr ikke det nødvendigvis at den ansatte har åpnet noen dokumenter i den. Dersom den ansatte har åpnet dokumenter, kan du se hvilke dokumenter som er åpnet. 

I tilgangsloggen finner du også lenke til det aktuelle dokumentet oppslaget gjelder. 

Du kan også få tilsendt loggen på papir.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å melde om innsyn du mener kan være urettmessige, må du kontakte Betanien sykehus.

Elektronisk tilgang til pasientjournal og logg på helsenorge.no

Tilgang til journalen blir gitt gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Foreldre og foresatte kan se journalen til egne barn under 12 år. 

Pasientjournal og logg tilsendt på papir

Det er frivillig å benytte seg av digitalt innsyn i pasientjournal og logg. Hvis du ikke ønsker å ta i bruk den digitale tjenesten, kan du fortsatt be om å få det tilsendt i posten. 

Pasientjournal

Det er to måter du kan bruke for å kopi av dine journaldokumenter på papir:


Logg

For å få tilsendt innsynsloggen i posten bruker du ett av følgende to skjema: 


Hvis du har spørsmål om oppslagene som er gjort, bruker du ett av følgende to skjema: 

Feil, retting og sletting

Feil kan forekomme

Pasientjournalen din består av mange ulike typer dokumenter. Noen av disse er skannet inn manuelt. Det betyr at vi aldri vil kunne sikre oss helt mot at det skjer feil. Av personvernhensyn må du selv melde fra om at det er feil i din journal. 

Hvis du ser andre personers opplysninger

Hvis du oppdager dokumenter som tilhører andre i din journal, må du straks ta kontakt med sykehuset pr. telefon, slik at feilen kan rettes opp så raskt som mulig.

Melde fra om andre feil

Hvis du vil melde fra om andre feil i journalen, og rette eller slette dem, bruker du dette skjemaet:

For at sykehuset skal kunne sjekke konkrete tilfeller i journalen, må henvendelsen være skriftlig.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.