HELSENORGE
Vestlundveien 21K

Lundefuglen aktivitetshus

Lundefuglen er et aktivitetshus som hovedsakelig er knyttet opp mot Betanien DPS. Huset vil bestå av flere ulike lavterskeltilbud med et fokus på ressurser, mestring og sosialt samhold. Prosjektet ble initiert av musikkterapeutene på Betanien DPS og ble formet videre sammen med blant annet erfaringskonsulenter, pasienter, tidligere pasienter og andre fagpersoner ved Betanien DPS.

Fant du det du lette etter?